Gmina Barlinek zrealizowała zadanie „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum  Barlinka”

Projekt ma celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w centrum Barlinka, wzrost wiedzy i świadomości zarówno kierujących, jak i pieszych w Barlinku w zakresie zachowania ostrożności w pobliżu i na przejściach dla pieszych oraz ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych na ul. Niepodległości w Barlinku.

Zakres projektu odejmował realizację działań zarówno w ramach poprawy infrastruktury 5 przejść dla pieszych na głównej ul. Niepodległości w Barlinku, jak i działań edukacyjnych i informacyjnych.

W realizację projektu zaangażowanych zostało wiele podmiotów lokalnych z różnych środowisk: Urząd Miejski, policja, straż pożarna, WORD, szkoła nauki jazdy, Barlinecki Ośrodek Kultury, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe. Projekt skierowany jest do wielu grup społecznych: dzieci, młodzież, seniorzy, innych mieszkańców, kierowców, kandydatów na kierowców.

Poprawa infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo pieszych w centrum Barlinka na ulicy Niepodległości obejmowała poprawę warunków na 5 przejściach dla pieszych poprzez zastosowanie na przejściach dodatkowego oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym:

  1. budowę dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych (po 2 lampy oświetleniowe LED na przejście), które poprawi widoczność pieszego na przejściach,
  2. zamontowanie 2 znaków drogowych D-6 na tablicach z żółtym tłem przy każdym przejściu,
  3. zastosowanie specjalnej kostki dla niewidomych przed wejściem na przejście,
  4. malowane pasy grubowarstwowe i odblaskową nawierzchnią,
  5. zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci 2 luster poprawiających widoczność na skrzyżowaniu przy dwóch przejściach dla pieszych.

Oprócz robót inwestycyjnych poprawiających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w ramach projektu przewidziano szereg działań edukacyjnych i informacyjnych. Niestety ze względu na zagrożenia COVID-19 wiele z nich nie zostało do końca zrealizowanych. Udało się zorganizować część zajęć, spotkań, pogadanek, konkursów w szkołach i przedszkolach gminy Barlinek, przekazano dzieciom elementy odblaskowe, przygotowano ulotkę dotyczącą zasad bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, przepisów ruchu drogowego w tym zakresie, danych statystycznych dot. wypadków z udziałem pieszych, wyemitowano materiały filmowe dla pieszych skierowane do dzieci, jak i dorosłych w temacie bezpieczeństwa na przejściach.

Wartość całego zadania: ok.136.000 zł

Wysokość dofinansowania: 93.250 zł

Projekt został dofinansowany w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020 (realizacja programu w 2020 r.), cel szczegółowy nr 2: Bezpieczne przejścia dla pieszych

Logo Razem bezpieczniej