miniaturka

18 października 2021 r. z okazji Dnia Poczty Polskiej Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku Rafał Szczepaniak odwiedzili barlinecki Urząd Pocztowy. Przekazali na ręce wszystkich pracowników podziękowania za codzienną pracę, która jest ważną służbą społeczną. Były także życzenia satysfakcji z pełnionych obowiązków zawodowych i dużo zdrowia.

 

 

miniaturka
miniaturka

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI

że w dniu 18 października 2021 r. o godz. 1530

w Sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, ul. Podwale 9

 odbędzie się

 

XLIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Barlinka o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Spółce - Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku - w związku z inwestycją spółki przy ul. 11 Listopada 14 - budynek B.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W BARLINKU

Mariusz Józef Maciejewski

miniaturka

Burmistrz Barlinka oraz Barlinecki Ośrodek Kultury zapraszają na spotkanie z okazji DNIA SENIORA, które odbędzie się 22.10.2021 r. (piątek) godz.17:00 w sali widowiskowej BOK ul. Podwale 9.

 

W PROGRAMIE:

- Występy zespołów śpiewaczych: ,,Sonata” i ,,Romantic” oraz Antoniego Płaczka

- Tańce w wykonaniu grupy artystycznej BUTW

- Wyróżnienia, podziękowania i życzenia.

 

Serdecznie zapraszamy

miniaturka

W związku z ubieganiem się Gminy Barlinek  o środki w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” informujemy, że zmianie uległa treść Oświadczenia składanego w celu otrzymania na własność sprzętu komputerowego.

 Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

 • zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
 • są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach,
 • nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Rodzice/ opiekunowie prawni oraz uczniowie pełnoletni zamieszkujący na terenie Gminy Barlinek spełniający powyższe warunki i zainteresowani otrzymaniem wsparcia powinni  w terminie do dnia 22 października 2021 r. złożyć wypełnione oświadczenia, odpowiednio:

 • w sekretariacie szkoły podstawowej znajdującej się na terenie gminy Barlinek - dotyczy uczniów szkół podstawowych,
 • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20  (w godz. pracy Urzędu) - dotyczy uczniów szkół średnich.

Załączniki:

1. Oświadczenie rodzica ucznia - zmiana

2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej - dot. uczniów pełnoletnich - zmiana

3. Oświadczenie o zatrudnieniu - zmiana

4. Oświadczenie dostęp do internetu

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Podkategorie