Drukuj
Odsłony: 8381
Logo źródła dofinansowania

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

Cel szczegółowy:

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia

pg

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowanych jest pięć projektów:

  1. Chcemy lepiej, chcemy więcej – Szkoła Podstawowa nr 1 – RPZP.08.05.00-32-K039/17,
  2. Razem odkrywamy – klasy Publicznego Gimnazjum nr 2 - RPZP.08.05.00-32-K040/17,
  3. I my możemy i potrafimy – Szkoła Podstawowa w Mostkowie - RPZP.08.05.00-32-K041/17,
  4. Chcę być lepszy – droga do dojrzałości – klasy Publicznego Gimnazjum nr 1 - RPZP.08.05.00-32-K042/17,
  5. Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu – Szkoła Podstawowa nr 4 - RPZP.08.05.00-32-K043/17.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich uczniów szkół.

 


 

Projekt 1 - plansza informacyjna

 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w ramach realizowanego projektu Chcemy lepiej chcemy więcej oferujemy:

 

Wartość projektu: 215 005,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 182 754,25 zł
Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do Sekretarza projektu:
Pana Mariusza Sieniawskiego - Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku, ul. Jeziorna 12, tel. 957461730.

 

Sprawozdanie z realizacji projektu 

 

Projekt 2 - plansza informacyjna

 

W Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w ramach realizowanego projektu Razem odkrywamy oferujemy:

 

Wartość projektu: 215 840,98 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 183 464,83 zł
Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do Sekretarza projektu:
Pani Grażyny Dokurno – nauczyciela klas Publicznego Gimnazjum nr 2 w Barlinku, ul. Kombatantów 3, tel. 957461022.

 

Sprawozdanie z realizacji projektu

 

Projekt 3 - plansza informacyjna

 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie w ramach realizowanego projektu I my możemy i potrafimy oferujemy:

 

Wartość projektu: 210 235,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 178 699,75 zł
Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do Sekretarza projektu:
Pani Iwony Galbarczyk – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mostkowie, tel. 957468122.

 

Sprawozdanie z realizacji projektu


 Projekt 4 - plansza informacyjna

 

W Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w ramach realizowanego projektu Chcę być lepszy – droga do dojrzałości oferujemy:

 

Wartość projektu: 213 205,50 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 181 224,67 zł
Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do Sekretarza projektu:
Pana Zbigniewa Lewandowskiego – Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku, ul. Leśna 10, tel. 957461433.

 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu

 

Projekt 5 - plansza informacyjna

 

W Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w ramach realizowanego projektu Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu oferujemy:

 

Wartość projektu: 448 081,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 380 868,85 zł
Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do Sekretarza projektu:
Pani Elżbiety Trautman – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Barlinku, ul. Kombatantów 3, tel. 957461022.

 

Sprawozdanie z realizacji projektu