plakat

Gminne Biuro Spisowe w Barlinku zaprasza do udziału w ogólnopolskiej akcji Głównego Urzędu Statystycznego pn. Druga NOC SPISOWA w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

NOC SPISOWA odbędzie się 30 września 2021 r. w godzinach: 8:00 - 24:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Jeziornej nr 8.

Do spisu należy przygotować:

 • pesel,
 • nazwisko rodowe matki,
 • pesele oraz dane osobowe wszystkich domowników wspólnie zamieszkujących,
 • dane dotyczące powierzchni mieszkania, ilość pokoi i kuchni z oknem, sposób ogrzewania, rok oddania budynku do użytku, itp.

 

Pamiętaj:

- udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy,

- jeden członek rodziny może spisać wszystkich domowników.

- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa do 30 września 2021 r.

 

Telefony kontaktowe Gminnego Biura Spisowego w Barlinku

957841064

957841063

uwaga polowanie

Barlinek, 26.09.2021 r.

RGN.X.6151.2.2021

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

 

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowickie (Dz.U. z 2020 poz. 1683 z 30.09.2020 r.) Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości plan oraz terminy polowań zbiorowych w obwodzie nr 269 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Diana” w Myśliborzu w sezonie łowieckim 2021/2022.

 

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia

 

          W przypadku gdy wystąpią niezależne od Koła Łowieckiego sytuacje (np. złe warunki atmosferyczne lub zbyt niska frekwencja) polowanie zbiorowe może zostać odwołane. W uzasadnionych przypadkach władze Koła mogą zarządzić zorganizowane dodatkowych polowań zbiorowych, nieujętych w poniższym planie. Zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2020 poz. 1683 z 30.09.2020 r.) w polowaniu mogą brać udział także obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, jeśli spełniają warunki opisane w powyższym artykule. Tydzień przed zaplanowanym polowaniem zbiorowym dla myśliwych zagranicznych zostanie zamknięta część lub cały obwód łowiecki.

          Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

− w BIP Gminy Barlinek− www.bip.barlinek.pl;

− na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku – www.barlinek.pl;

− na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, II piętro.

 

 

miniaturka

Szanowni mieszkańcy Gminy Barlinek

Nadszedł czas wyboru projektów zgłoszonych do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Od 01 do 31 sierpnia br. trwała w naszej gminie kampania informacyjno - promocyjna dotycząca barlineckiego budżetu obywatelskiego. Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z informacjami na ten temat za pośrednictwem strony internetowej i rozwieszonych plakatów.

Od 01 do 15 września br., każdy mieszkaniec gminy mógł zgłaszać projekty, które nie były ograniczone tematycznie, lecz tylko planowaną kwotą w wysokości 300 tys. zł na zadanie miejskie i 100 tys. zł na zadanie sołeckie.

Wpłynęło 7 (siedem) projektów do  barlineckiego budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadził weryfikację projektów pod względem formalnym i merytorycznym, oceniając możliwość realizacji zadania w ciągu roku oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie ewentualnych kosztów eksploatacji, które będą generowane przez projekty w kolejnych latach.

Miło mi poinformować, że cztery projekty zgłoszone do BBO na 2022 rok zostały pozytywnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i zostaną poddane ocenie mieszkańców poprzez głosowanie.

Przed głosowaniem, proszę o zapoznanie się z listą projektów dostępnych na stronie:

barlinek.budzet-obywatelski.org

 

W tym roku głosowanie odbędzie się tylko w formie elektronicznej, pod adresem:

barlinek.budzet-obywatelski.org

Zapraszam do głosowania, które potrwa od 27 września do 22 października br.

  Poniżej przypominam zasady głosowania:

 1. W głosowaniu udział biorą mieszkańcy Gminy Barlinek.
 2. Każdy głosujący ma do dyspozycji tylko po jednym głosie na zadanie miejskie i zadanie sołeckie, przy czym można głosować tylko jeden raz.
 3. Głos można oddać tylko na jeden projekt miejski i jeden projekt sołecki.
 4. Głosowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej, pod adresem: barlinek.budzet-obywatelski.org

Weryfikacja tożsamości głosującego odbywać się będzie poprzez podanie imienia, nazwiska oraz trzech ostatnich cyfr numeru PESEL.

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji projektów z listy projektów miejskich i sołeckich.

Na podstawie wyników głosowania, utworzona zostanie lista rekomendowanych projektów do realizacji w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 25 października br.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do głosowania na projekty zgłoszone do szóstej edycji „Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego”.

                                                                                                                      

                                                                                                                     Burmistrz Barlinka

                                                                                                                       Dariusz Zieliński

miniaturka

Spotkanie otwarte dla mieszkańców Gminy Barlinek

 

 

„FAS – FUNKCJONOWANIE DZIECKA Z PŁODOWYM ZESPOŁEM ALKOHOLOWYM W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SZKOLNYM”

 

5 października 2021 r. – wtorek, godzina 17.00

 

MIEJSCE:

SZKOŁA RODZENIA  przy Szpitalu Barlinek Spółka z o.o.

 

PROWADZĄCA:

PANI AGNIESZKA JÄGER  - PEDAGOG I CERTYFIKOWANY TERAPEUTA FAS

 

KOORDYNATOR:

 • Eliza Stefaniuk - Pełnomocnik Burmistrza Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
 • kontakt: 95 74 60 014 lub 609 110 018

 

Ważne:

 • przed rozpoczęciem Uczestnik zobowiązany będzie podać dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail – w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w spotkaniu oraz dla ułatwienia kontaktu z Uczestnikiem;
 • w spotkaniu może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną;
 • uczestnik zobowiązany jest zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki (maseczki zapewnia organizator spotkania).
miniaturka

Fabryka Tańca Barlinek, serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Barlinek na Galę Charytatywną 1 października (piątek) godz. 16.30 sala widowiskowa BOK, ul. Podwale 9. Wstęp na Galę to tylko 20 zł. Kwota, którą uda się dzięki Państwa hojności zebrać, zostanie przeznaczona w całości na rehabilitację Macieja, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Będą niespodzianki sponsorowane przez rodziców i przyjaciół zespołu.

 

Bilety do nabycia :

30.09.2021r. - ECS ul. Leśna 1, od godz. 16:00-19:00

01.10.2021r. - sala widowiskowa BOK, ul. Podwale 9, od godz. 16:00

 

Serdecznie zapraszamy

Podkategorie