rewitalizacja logo

Zakończono opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Serdecznie dziękujemy wszystkim, których zaangażowanie pomogło w pracach nad dokumentem, tym którzy uczestniczyli w konsultacjach, wypełniali ankiety, brali udział w spotkaniach, czy przekazywali uwagi.

 

Program, po uchwaleniu przez Radę Miejską w Barlinku na najbliższej Sesji, zostanie przekazany do weryfikacji przez Województwo Zachodniopomorskie i po pozytywnej ocenie,  wpisany do wykazu programów rewitalizacji prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Umożliwi to ubieganie się w przyszłości o dofinansowanie zadań ujętych w Programie ze środków zewnętrznych.

 

W dniu 28 września b.r. w godzinach 14.30 – 16.30 w Barlineckim Ośrodku Kultury w Barlinku (sala konferencyjna na parterze) odbędzie się konferencja podsumowująca opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023, do udziału w której zaprasza Burmistrz Barlinka.

Program Konferencji przewiduje oprócz przedstawienia założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji również wystąpienie eksperta ds. rewitalizacji, który odwiedził naszą Gminę i podzieli się swoimi spostrzeżeniami na jej temat.

 

Zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o dokonanie zgłoszenia pod nr telefonu 95 7465566 do dnia 27.09.2017 do godziny 12.00

 

Więcej informacji: http://www.barlinek.pl/rewitalizacja

 

 

Na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023
Gmina Barlinek pozyskała dotację z Unii Europejskiej w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

logosy sponsorskie

prace modernizacyjne

Już w październiku zakończą się prace modernizacyjne na ulicach  Podgórnej i Kopernika. Większa część robót na tym odcinku jest już wykonana. Chodniki i warstwy konstrukcyjne jezdni w/w ulic są  gotowe, a  nawierzchnie zostaną uzupełnione do końca września.

Na ul. Zielnej trwają  prace polegające na montażu sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej.  Za ekipą branży sanitarnej sukcesywnie układane są  przez brukarzy krawężniki i ciągi piesze. W pasie zieleni skrzyżowania ulic Ogrodowej i Zielnej (przy kanale) wytyczono już miejsce pod separator wód deszczowych, a  w przyszłym tygodniu zostaną wykonane prace przygotowawcze do jego montażu, co nastąpi w już październiku. W dalszej kolejności wykonany zostanie wylot wód deszczowych do kanału barlineckiego wraz z odpowiednim umocnieniem jego brzegów.

Prace budowlane potrwają jeszcze dwa miesiące. Utrudnień w ruchu należy spodziewać się przede wszystkim w obrębie ulicy Zielnej.

 

dzieci w zatoczce autobusowej

Oddano do użytku zatokę autobusową przy ul. Kombatantów. Zadanie to było realizowane w ramach projektu pod nazwą "Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy", który jest współfinansowany ze środków  unijnych. Jego wartość całkowita to 3.065.000 a uzyskane dofinansowanie wynosi 2.549.000 zł.

Dla usprawnienia i bezpieczeństwa poruszających się tam aut i osób pieszych wprowadzono  zmiany w organizacji ruchu – plan w załączeniu.

Wartość wykonania zatoki to 125. 300 zł.

Wykonawcą inwestycji była firma  TOM BRUK.

 

zatoczka autobusowa

zatoczka autobusowa z oddali

zatoka autobusowa

 

logosy sponsorskie

burmistrz Barlinka odbiera wyróżnienie

Z rąk naczelnika Urzędu Skarbowego w Myśliborzu Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka odebrał wyróżnienie przyznane naszej gminie za udział w konkursie na gminę o największej liczbie elektronicznych zeznań podatkowych za 2016 rok.

W bieżącym roku Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie ogłosiła konkurs dotyczący elektronicznych rozliczeń podatkowych. W gminach, które przystąpiły do współpracy,  promowane były wszelkie rozwiązania ułatwiające elektroniczne rozliczenie się podatników. Taką akcję prowadziliśmy również w Barlinku. Dzięki aktywności naszych mieszkańców uzyskaliśmy wynik prawie 55% zeznań złożonych drogą elektroniczną, co dało nam 10. w konkursie.

 

książki

 

Schneverdingen - zdjęcie grupowe

W ostatni weekend wakacji w naszym mieście partnerskim odbywa się Święto Kwitnienia Wrzosów, którego kulminacją jest koronacja Królowej Wrzosów. Na zaproszenie Pani Burmistrz Meike Moog – Steffens i Królowej Wrzosów na koronację 73. Królowej Wrzosów z Barlinka przyjechali: Królowa Puszczy Barlineckiej – Weronika Motyka, Boginka Moriana – Aleksandra Motyka oraz inspektor ds. współpracy zagranicznej Magdalena Walaszczyk i radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński.

Elementem, który zawsze ubarwia koronację Królowej jest korowód tworzony przez stowarzyszenia i organizację zrzeszone w Schneverdingen oraz okolicach, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Schneverdingen… po prostu warto żyć”. Królowa Puszczy i Boginka Moriana także brała udział w korowodzie rozdając swoje widokówki i promując nasze piękne miasto.

Święto Kwitnienia Wrzosów to najstarsza i największa impreza organizowana w tym regionie, dlatego też cieszy się ona wielką popularnością nie tylko wśród mieszkańców, ale także wśród licznie przybyłych gości. Nowo wybraną Królową Wrzosów została Annika Friedrich. 

Królowa Puszczy Barlineckiej pogratulowała i zaprosiła nowo wybraną Królową Wrzosów do Barlinka.

 

Podkategorie