zdjęcie miniaturka

Dnia 1 października br. nowym Burmistrzem Barlinka, na jeden dzień, został Piotr Talik. Ten młody, bo dopiero pięcioletni włodarz miasta, wszedł do swojego gabinetu w barlineckim Ratuszu i usiadł w fotelu. Dariusz Zieliński, założył mu na szyję insygnia władzy, czyli łańcuch i pozwolił władać miastem przez jeden dzień. Piotruś wraz z rodzicami na co dzień mieszka w Niemczech. W 2020 roku, podczas XXVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, za kwotę 300 zł wylicytowano „Fotel Burmistrza”. 

Zwyciężczyni aukcji, powiedziała nam wówczas, że będzie to prezent dla syna kolegi, Piotrusia. I dziś właśnie, udało się tą niespodziankę zrealizować. Podczas wizyty w Ratuszu nie zabrakło prezentów, słodkości i rozmów, nie tylko z Dariuszem Zielińskim, bowiem nowy burmistrz, jest na tyle odważny i otwarty, że zagadywał każdą pracującą w urzędzie osobę.

Piotruś, życzymy Ci, aby barlineccy radni wraz z burmistrzem spełnili Twoje marzenie i namalowali dla Ciebie Barlinek. Obiecujemy, że jeśli to zrobią, opublikujemy ten rysunek.

 

 

zdjęcie miniaturka

W dniu 30 września w Szczecinie podsumowano etap wojewódzki "Konkursu AGROLIGA 2020 i 2021".

Miło nam poinformować, że w kategorii Rolnik tytuł mistrza zdobyło Gospodarstwo Ogrodnicze  Wioletta i Jarosław Kurosz.

Państwo Kurosz uprawiają czereśnie, które są sprzedawane w Polsce i zagranicą. Jest to możliwe dzięki technologiom wdrożonych przez właścicieli. Trzeba również dodać, że opatentowali oni urządzenia zabezpieczające zbiory przed przymrozkami, a także sortownicę do czereśni.

http://budowa-maszyn.pl/

Gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie krajowym konkursu.

 

plakat

Gminne Biuro Spisowe w Barlinku zaprasza do udziału w ogólnopolskiej akcji Głównego Urzędu Statystycznego pn. Druga NOC SPISOWA w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

NOC SPISOWA odbędzie się 30 września 2021 r. w godzinach: 8:00 - 24:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Jeziornej nr 8.

Do spisu należy przygotować:

  • pesel,
  • nazwisko rodowe matki,
  • pesele oraz dane osobowe wszystkich domowników wspólnie zamieszkujących,
  • dane dotyczące powierzchni mieszkania, ilość pokoi i kuchni z oknem, sposób ogrzewania, rok oddania budynku do użytku, itp.

 

Pamiętaj:

- udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy,

- jeden członek rodziny może spisać wszystkich domowników.

- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa do 30 września 2021 r.

 

Telefony kontaktowe Gminnego Biura Spisowego w Barlinku

957841064

957841063

uwaga polowanie

Barlinek, 26.09.2021 r.

RGN.X.6151.2.2021

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

 

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowickie (Dz.U. z 2020 poz. 1683 z 30.09.2020 r.) Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości plan oraz terminy polowań zbiorowych w obwodzie nr 269 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Diana” w Myśliborzu w sezonie łowieckim 2021/2022.

 

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia

 

          W przypadku gdy wystąpią niezależne od Koła Łowieckiego sytuacje (np. złe warunki atmosferyczne lub zbyt niska frekwencja) polowanie zbiorowe może zostać odwołane. W uzasadnionych przypadkach władze Koła mogą zarządzić zorganizowane dodatkowych polowań zbiorowych, nieujętych w poniższym planie. Zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2020 poz. 1683 z 30.09.2020 r.) w polowaniu mogą brać udział także obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, jeśli spełniają warunki opisane w powyższym artykule. Tydzień przed zaplanowanym polowaniem zbiorowym dla myśliwych zagranicznych zostanie zamknięta część lub cały obwód łowiecki.

          Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

− w BIP Gminy Barlinek− www.bip.barlinek.pl;

− na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku – www.barlinek.pl;

− na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, II piętro.