NSP

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955). Podkreślić należy, że obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego nie wyłącza możliwości zebrania danych od respondenta metodą wywiadu telefonicznego lub metodą wywiadu bezpośredniego. Oznacza to, że respondent nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego rachmistrzowi spisowemu z zastosowaniem metody wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Metody zbierania danych za pośrednictwem wywiadów telefonicznych lub wywiadów bezpośrednich zostały uruchomione w terminie na tyle późniejszym, aby umożliwić respondentom wypełnienie obowiązku samospisu internetowego.
Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny. Główny Urząd Statystyczny złożył na Policję – na chwilę obecną – prawie 80 wniosków o popełnienie wykroczenia odmowy wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
Rachmistrzowi spisowemu wykonującemu czynności w ramach prac spisowych przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Z chwilą kontaktu rachmistrza spisowego z respondentem należy rachmistrzowi przekazać dane zgodne ze stanem faktycznym na potrzeby realizacji obowiązku spisowego. Informacje przekazane rachmistrzowi spisowemu są bezpieczne i zostaną wykorzystane jedynie do celów statystycznych.

https://spis.gov.pl/

https://stat.gov.pl/aktualnosci/czy-pamietasz-ze-udzial-w-spisie-powszechnym-jest-obowiazkowy,357,1.html
https://stat.gov.pl/aktualnosci/nie-spisales-sie-przez-internet-lub-telefon-spodziewaj-sie-rachmistrza,372,1.html

aplikacja na telefon

!go Gmina Barlinek już jest dostępna w sklepach Google Play i App Store.
Nie czekaj! Pobierz bezpłatną aplikację !go Gmina Barlinek i korzystaj z wielu usług, które Ci oferuje.

Znajdziesz w niej wydarzenia, aktualności, komunikaty i ostrzeżenia.
Aplikacja umożliwi Ci kontakt z władzami gminy oraz lokalnymi instytucjami.
W aplikacji media zawsze masz pod ręką - przegląd prasy i radia internetowe.
Zainstaluj aplikację teraz i trzymaj Gminę Barlinek w telefonie.

Szanowni Państwo zachęcamy serdecznie do zainstalowania aplikacji i śledzenia na bieżąco spraw ważnych dla naszej wspólnoty.

Linki do pobrania aplikacji :

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cityway.go.barlinek

- App Store: https://apps.apple.com/pl/app/go-gmina-barlinek/id1575223497?l=pl

ulica Chopina

30 lipca br. odebrana została inwestycja polegającą na przebudowie ul. Chopina w Barlinku. Zakres inwestycji przewidywał:

  • kompleksową wymianę i przebudowę nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem i chodnikami wzdłuż ulicy o długości ok. 500 mb.,
  • budowę małego ronda na skrzyżowaniu z ul. Moniuszki,
  • budowę parkingów (18 miejsc parkingowych, 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych) i 3 zatok postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 4,
  • przebudowę oświetlenia drogowego.

Dokumentację projektową wykonała firma Biuro projektowe „RAMIKO” Radosław Ostaszewski w 2019 r. Przetarg ogłoszony został w II połowie 2020 r., a wykonawcą została firma MADEX Sp. z o.o. z Barlinka. Nadzór inwestorski prowadziła firma Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski z Chwalęcic.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł  2.123.000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 2.066.000 zł, (97%). Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych  1 134 000 zł i z  Rządowego  Funduszu Inwestycji Lokalnych 932 000 zł.

Program Dobry Start 300zł dla ucznia

Program Dobry Start 300zł dla ucznia

W dniach 16 i 18 sierpnia 2021 r. odbędą się dyżury pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom gminy przy składaniu wniosku Dobry Start 300+

miejsce:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzelecka 29

74-320 Barlinek

pokój nr 9

od godz. 9.00 – 11.00

Zdjęcie w Ratuszu od lewej Burmstrz Barlinka, Jolanta Karasińska i Krzysztof Kłosowicz

03.08.2021 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński spotkał się z laureatami plebiscytu OSOBOWOŚĆ ROKU `2019 i `2020 z Panią Jolantą Karasińską i z Panem Krzysztofem Kłosowiczem. Spotkanie było nie tylko okazją do porozmawiania o osobistych sukcesach, ale także wstępem do rozmowy o jubileuszu 10 – lecia grupy artystycznej „W Kręgu Sztuki”.

Pani Jolanta Karasińska jest poetką, malarką, pisarką, a także aktywnym Ambasadorem Barlinka, Pan Krzysztof Kłosowicz jest artystą malarzem i założycielem grupy „W Kręgu Sztuki”. Statuetki zostały wręczone 15 lipca w Szczecinie podczas uroczystej gali.

Statuetkę - I miejsce na szczeblu powiatowym, w plebiscycie OSOBOWOŚĆ ROKU w kategorii kultura, w 2019 roku zdobył Krzysztof Kłosowicz.

Statuetkę - I miejsce na szczeblu powiatowym, w plebiscycie OSOBOWOŚĆ ROKU w kategorii kultura, w 2020 roku zdobyła Jolanta Karasińska.

Tytuł jest wynikiem wygrania konkursu organizowanego przez Głos Szczeciński. Głosowanie odbywa się w  kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, biznes oraz polityka, samorządność i społeczność lokalna i nauka.

Serdecznie gratulujemy zwycięzca i życzymy kolejnych sukcesów i wytrwałości w swojej kulturalnej działalności.

Zdjęcie w Ratuszu od lewej Burmstrz Barlinka, Jolanta Karasińska i Krzysztof Kłosowicz

Podkategorie