moment podpisania umowy

Szpital Barlinek Sp. z o.o. informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki – Szpital Barlinek Sp. z o.o. - podjęło w dniu 26 lipca 2017 roku uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 1450 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1000 zł każdy. Zgodnie z zawartą w dniu 26 lipca 2017 roku umową pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Spółką wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objął Powiat. Wysokości kapitału zakładowego Spółki wynosi obecnie 10.000.000,00 zł z następującym podziale procentowym udziałów: Gmina Barlinek – 85,49%, Powiat Myśliborski – 14,51%.

Lada dzień firma  Strabag Sp. z o.o. przystąpi do przebudowy drogi gminnej w Mostkowie. Będzie to 400. metrowy odcinek od drogi wojewódzkiej 156 do drogi powiatowej. Zakres prac obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie wyrównania i ułożenie dwóch warstw z mas bitumicznych.

Roboty nawierzchniowe poprzedzone zostaną niezbędnymi pracami brukarskimi i montażem wpustów deszczowych. 

Wartość robót  to ok. 734 800 zł brutto. Prace potrwają przez najbliższe trzy miesiące.

Inwestycja jest dofinansowana w 63% z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach  2014-2020.

 

 

logotypy źródeł dofinasowania

 

Zaproszenie do konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.

 

Burmistrz Barlinka informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.

 

Okres trwania konsultacji: 17.08.2017-06.09.2017.

 

Forma konsultacji: zbierania uwag, opinii i propozycji do projektu Programu w wersji papierowej lub elektronicznej:

-     drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-     drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek,

-     bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Barlinku, ul. Niepodległości 20, w godzinach pracy tj. pn 8.00-16.00, wt-pt 7.00 -15.00

Wniosek z uwagami, opiniami i propozycjami do projektu Programu powinien zawierać nazwisko i  imię / nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uzasadnienie wraz ze wskazaniem numeru strony, numeru rozdziału i zapisu w projekcie Programu, do którego odnosi się wniosek.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023  dostępny jest do wglądu:

-     w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Ogłoszenia) pod adresem http://gmina.barlinek.sisco.info/ oraz na stronie internetowej Gminy Barlinek pod adresem http://www.barlinek.pl/,

-      w wersji papierowej w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Barlinku w godzinach urzędowania.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku, na stronie internetowej Gminy Barlinek www.barlinek.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Więcej informacji: Urząd Miejski w Barlinku, pokój nr 8, tel. 957465566, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.barlinek.pl (zakładka: Rewitalizacja).

 

Projekt LPR dla Gminy Barlinek na lata 2017-2023

Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza Barlinka z dnia 10 sierpnia 2017 roku

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych LPR Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023

 

mapka rowerem

Trwają praca nad budową Trasy Pojeziernej, w realizację której Samorząd Województwa angażuje środki unijne będące w jego dyspozycji. Trasa Pojezierna ma dwie odnogi, obie zaczynają się na granicy z Niemcami, gdzie łączą się z międzynarodową trasą rowerową Odra – Nysa (ONR - Oder – Neisse Radweg). Pierwsza biegnie przez Szczecin, Stargard do pojezierza Ińskiego. Druga zaczyna się w okolicach Cedyni i przebiega przez Myślibórz, Barlinek, Choszczno oraz Ińsko, w którego sąsiedztwie łączy się z odnogą „szczecińską”. Kolejne miejsca na trasie to Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek,  Szczecinek i granica z województwem pomorskim w gminie Biały Bór.

W dniu 01.08.2017 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Burmistrz Pełczyc Mirosław Kluk podpisali z Marszałkiem Województwa  umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 budowy ścieżki rowerowej z Barlinka do Pełczyc. W  grudniu ubiegłego roku Burmistrz Barlinka zawarł  z  Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie umowę partnerską ws. realizacji ścieżki rowerowej z Dzikowa do Barlinka.

Równolegle trwałą prace projektowe nad odcinkiem Dzikowo - Sulimierz oraz przejściem trasy przez Barlinek więcej na ten temat przeczytacie Państwo na stronie ZZDW:

-        http://www.zzdw.koszalin.pl/html/news/i/3107541,

-        http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetarg/i/3049587.

7 mln dla Barlinka

01.08.2017 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał w Myśliborzu trzy kolejne umowy o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w Ramach Kontraktu Samorządowego  - Lider Pojezierzy.

Jak wcześniej informowaliśmy Gmina Barlinek wraz z samorządami powiatu myśliborskiego oraz choszczeńskiego wypracowała wspólną strategię wsparcia rozwoju gospodarczego. Inicjatywa została doceniona przez Marszałka Województwa i ostatecznie przybrała kształt podpisanego w czerwcu ubiegłego roku Kontraktu Samorządowego. Przewiduje on dofinansowanie w wysokości ponad 25 mln złotych realizację 26 projektów, których łączna wartość wynosi prawie 30 mln.

W Barlinku zrealizowanych zostanie 8 projektów o wartości 7,8 mln. złotych  z czego ok. 6,7 mln stanowić będą środki unijne.

Zamierzeniem gminy jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia lokalnej gospodarki, nasze projekty dotyczą uzbrojenia stref inwestycyjnych, edukacji i transportu.

 

 

 

Podkategorie