miniaturka

08 października w sali widowiskowej BOK „Panorama”, odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, połączona z otwarciem Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów przy BUTW. Uroczystość, tradycyjnie już rozpoczął hymn „Gaudeamus”, w wykonaniu studentów Uniwersytetu. W dalszej części spotkania głos zabrała prezes Maria Mitek, burmistrz Dariusz Zieliński oraz zaproszeni goście. Nie zabrakło wykładu „Wolontariat? Ale czy się opłaca?” i części artystycznej w wykonaniu zespołu Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Feeling Dance Group. Obie grupy wspólnie wystąpiły podczas finału uroczystości. Padała też deklaracja, że w przyszłym roku w Barlinku, odbędą się „Senioralia”. Uroczystość poprowadziła Anna Adamiok.

 

miniaturka
miniaturka

 

RGN.X.6151.4.2021

Barlinek, 05.10.2021 r.

 

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

 

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informacje o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych w obwodach 253, 264 i 266, dzierżawionych przez Koło Łowieckie „Szarak” Barlinek.  

 

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

 

Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

 

miniaturka

Barlinek, 05.10.2021 r.

RGN.X.6151.3.2021

 

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

 

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U.2020 poz.1683 z 30.09.2020 r.) Burmistrz Barlinka, podaje do publicznej wiadomości plan oraz terminy polowań zbiorowych w obwodzie nr 257 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Nemrod” w Lipianach w sezonie łowieckim 2021/2022.

 

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia

 

          Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.